Köpvillkor

 

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Leveranstider

Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt orderbehadling sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern är leverarad är ej möjlig. Du som kund är i fall vi levererat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Kortbetalning

Du kan betala med Visa och Mastercard. Välj kortbetalning och följ anvisningarna. Varorna skickas direkt efter betalningen och ingen extra avgift tas ut!

Postförskott

Vid Postförskott får du en avi i brevlådan som du tar med dig när du löser ut ditt paket på posten. En avgift på 48 kr tas då ut. Denna avgift räknas automatiskt in i priset när du väljer postförskott. Ej uthämtad vara debiteras med 300 kr.

Sortimentsförändringar

Vi reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäjning av varor i sortimentet. Vi reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Ladugårdsinrede förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

© 2012 Ladugårdsinrede. All rights reserved.
Skapad av AlizonWeb.